Palliatieve
zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop is gericht om de patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven in de laatste fase van hun leven. Zowel lichamelijke als psychisch sociale en spirituele aspecten worden hierin meegenomen.

Palliatieve zorg wordt veelal ingezet voor mensen met een uitbehandelde vorm van kanker. Ook kunt u denken aan ongeneeslijke ziekten als COPD, dementie en hartfalen. De cliënt ontvangt onze zorg in hun vertrouwde thuissituatie samen met naasten en dierbaren onder de deskundige en professionele begeleiding van onze palliatieve verpleegkundige.

Wat bieden wij?

Tijdens een huisbezoek bepalen wij samen met u en uw naasten wat uw zorgwensen zijn. Onze zorgverleners van Pro Direct Zorg zijn doortastend en ervaren. Wij ontlasten de familie en naasten van de totale zorg en staan onze cliënten bij in deze moeilijke fase. Wij informeren u onder meer over alle mogelijkheden thuis, over lichamelijke klachten, medicatie en mantelzorg. U wordt thuis bezocht door een vaste zorgverlener op vaste tijden. Een vertrouwd gezicht is belangrijk als u afhankelijk bent van thuiszorg en zo weet u precies waar u op kunt rekenen.

Een indicatie voor palliatieve zorg wordt afgegeven door het CIZ als de behandeld (huis)arts of specialist vastgesteld heeft dat de cliënt nog een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. Op het moment dat u nog geen directe verzorging en/of verpleging nodig heeft, kan de zorgverlener van Pro Direct Zorg u ondersteunen en begeleiden. Waar nodig kunnen wij u verwijzen naar de juiste artsen of ziekenhuizen.