Pgb-
begeleiding
Begeleiding zonder zorgen

Pro Direct Zorg biedt begeleiding, ook wel thuisbegeleiding genoemd. Samen bekijken we hoe mensen in uw omgeving of vrijwilligers u kunnen ondersteunen. We moedigen u aan om zoveel mogelijk op eigen kracht te doen. De begeleider stemt de hulp af op uw persoonlijke wensen en indien nodig met andere betrokken hulp- of dienstverleners. Het is voor Pro Direct Zorg van groot belang dat u zorg en begeleiding zoveel mogelijk kostenloos ontvangt en achteraf nooit voor onverwachte kosten komt te staan. Voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) vanuit de zorgverzekeringswet is per 1 januari 2015 geen eigen bijdrage van toepassing.

Persoons

gebonden budget

Indien kosten niet direct door ons te declareren zijn is het mogelijk om een PGB aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen. Zorgverzekeraars hanteren strenge voorwaarden bij het toekennen van een persoonsgebonden budget. U mag het PGB alleen besteden aan kwalitatief verantwoorde zorg. Verder moet u:

  • een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen
  • zelf bepalen wie de zorg verleent
  • zelf afspraken maken met zorgverleners
  • een administratie bijhouden
  • declaraties indienen bij de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of bij de Sociale Verzekeringsbank (in geval van begeleiding uit de WMO of langdurige zorg vanuit de Wlz). De SVB betaalt vervolgens met uw PGB uw zorgverleners uit
  • zelf een eigen bijdrage betalen (niet voor wijkverpleging)

Financiering van zorg en begeleiding

Begeleiding van Pro Direct Zorg kan op verschillende manieren worden gefinancierd. Pro Direct Zorg kan de kosten in veel gevallen rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar (wijkverpleging), bij de gemeente (WMO) of het Zorgkantoor (verblijfszorg). Wij adviseren en ondersteunen u graag bij de aanvraag van uw indicatie. U kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor zorg of begeleiding vanuit uw zorgverzekering. Daarnaast kunt u een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) aanvragen of een maatwerkvoorziening van uw gemeente. Voor begeleiding uit Wlz of de WMO betaalt u echter wel een eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt af van het inkomen. Berekening en incassering van de eigen bijdrage lopen via het CAK(Centraal Administratie Kantoor).