Terminale
zorg

Wat is terminale zorg?

Terminale zorg is een onderdeel van de palliatieve zorg. Terminale zorg wordt door Pro Direct Zorg geboden aan ongeneeslijk zieke patiënten, ook als dat langer duurt dan drie maanden. Onze zorg staat in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven. In deze fase bieden wij terminale zorg op maat aan huis. Nachtzorg en 24-uurszorg behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Wat bieden wij?

In de laatste maanden van uw leven is professionele terminale zorg van groot belang. Ieder mens is uniek en gaat op een andere manier om met de dood. De verpleegkundige biedt emotionele steun aan de patiënt, zijn/haar naasten en ontlast mantelzorgers. Wij bieden liefdevolle verzorging, verpleging en persoonlijke aandacht om het leven zo goed en prettig mogelijk af te kunnen ronden.De zorg van Pro Direct Zorg is gericht op het bestrijden van pijn en klachten zoals jeuk en benauwdheid en op het signaleren van veranderingen. Het is ons doel om de dagelijkse activiteiten zoals eten en slapen zo pijnloos mogelijk te maken voor de patiënt. Ook bieden wij ondersteuning bij niet-lichamelijke problemen zoals angst en depressie en besteden wij aandacht aan zingeving en spiritualiteit.