Thuiszorg
& wijkzorg

Voor wie?

Wanneer u door ziekte of door een beperking hulp nodig heeft bij verzorging of verpleging dan kan Pro Direct Zorg uitkomst bieden. Soms heeft u tijdelijk zorg nodig, zoals na ontslag uit het ziekenhuis of bent u juist langdurig afhankelijk van zorg door ziekte zoals diabetes, COPD, hartproblemen, beroerte of kanker. Pro Direct Zorg biedt thuiszorg voor ouderen, voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, voor mensen met een chronische ziekte en voor mensen die zich bevinden in de laatste levensfase. De zorgverleners van Pro Direct Zorg helpen cliënten zo zelfstandig en comfortabel mogelijk thuis te wonen. Wij zorgen dat u wordt bijgestaan door een uniek team van zorgverleners zodat u altijd kunt rekenen op vertrouwde mensen die bij u passen. Hierdoor ontstaat rust en continuïteit in de zorgverlening.

Zorg op maat

Door middel van een huisbezoek brengen wij uw zorgwensen in kaart en bespreken wij samen wat de mogelijkheden zijn. We moedigen u aan zoveel mogelijk op eigen kracht te doen. Wij kijken hoe u grip kunt krijgen op uw situatie en hoe uw omgeving daarbij kan ondersteunen. Wij betrekken hierbij familie, vrienden of buren en indien wenselijk ook uw huisarts of specialist. Op basis van de persoonlijke wensen, omstandigheden en thuissituatie stemmen we de zorg af zodat deze het beste bij uw situatie past. De hoeveelheid en aard van de te verlenen zorg is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Onze thuiszorgverleners ondersteunen u onder andere bij:

  • persoonlijke verzorging
  • toedienen van medicijnen, oog-en oordruppels en injecties
  • wondzorg en stomaverzorging
  • epidurale/spinale pijnbestrijding
  • sondevoeding, katheteriseren, blaasspoeling
  • palliatieve zorg en terminale zorg

Indicatie & vergoeding

Om voor thuiszorg in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. Pro Direct Zorg adviseert u graag bij de aanvraag van uw indicatie. De wijkverpleegkundige stelt op basis van uw omstandigheden een indicatie op waarin omschreven is op welke ondersteuning u op grond van de Zorgverzekeringswet aanspraak heeft. De kosten voor verzorging en verpleging worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. U kunt altijd een beroep doen op thuiszorg van Pro Direct Zorg ongeacht waar u verzekerd bent. U betaalt geen eigen bijdrage. Voor aanvullende hulp kunt u uw zorgverzekeraar vragen wat er wel en niet vergoed wordt. Indien u een persoonsgebonden budget hebt kunt u ook bij Pro Direct Zorg terecht.